top of page
ZKUŠEBNÍ VERZE WEBU
www stránky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci najdete zatím stále na www.kriminologie.cz

AKTUALITY / NOVINKY

Nová publikace v ediční řadě Prameny: Globální studie o pašování migrantů 2018

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal další publikaci ve své ediční řadě PRAMENY a sice Globální studii o pašování migrantů 2018.

Studie byla připravena Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni (UNODC). Zaměřuje se specificky na fenomén pašování migrantů, shrnuje a současně analyzuje poznatky k povaze a rozsahu pašování, mapuje hlavní trasy pašování, používané praktiky, profily migrantů i pašeráků a také rizika, jimž jsou pašovaní migranti vystaveni. Opírá se o Protokol proti pašování migrantů, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Publikovaný překlad zahrnuje globální přehled a část, která se vztahuje k Evropě. (20.11.2020)

bottom of page